Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

 1. Αυτή η συμφωνία (οι «Όροι Χρήσης») είναι ένα νομικά δεσμευτικό συμβόλαιο ανάμεσα σε Εσάς («Εσείς» «Εσάς» «Σας») και τις μονάδες, τμήματα, θυγατρικές και στρατηγικούς εταίρους του KINETTA BEACH RESORT & SPA ( «Εμείς» «Εμάς» «Μας»). Αυτή η συμφωνία διέπει τη χρήση οποιουδήποτε Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε Ιστοσελίδας χειρίζεται το KINETTA BEACH RESORT & SPA και οι θυγατρικές του, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιστότοπου μέσω του οποίου εισέρχεστε σ'αυτήν τη συμφωνία (συλλογικά, οι «Δικτυακοί Τόποι»).

Μέσω των Δικτυακών Τόπων, το KINETTA BEACH RESORT & SPA προσφέρει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά (συλλογικά, «Αγαθά»), καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, εταιρικά νέα και νέα για επενδυτές, πληροφορίες σχετικές με τα ξενοδοχεία , υπηρεσίες κρατήσεων για διαμονή, εστιατόρια και ψυχαγωγικά προγράμματα, εγγραφή σε προγράμματα μελών, διαφήμιση και ειδικές διαφημιστικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης, πώλησης εμπορευμάτων, online περιοδικού, online πηγών και εγγραφών για πωλητές και ταξιδιωτικούς πράκτορες και online αιτήσεων για πιστωτικές κάρτες συνεργασίας (συλλογικά, «Υπηρεσίες»).

Οφείλετε να διαβάσετε, να συμφωνήσετε, και να αποδεχθείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σ'αυτούς τους Όρους Χρήσης που διέπουν την πώληση και παράδοση κάθε Αγαθού και/ή την πρόσβαση σε και τη χρήση των Υπηρεσιών, και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητώς παρακάτω καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενσωματώνονται διά παραπομπής, πριν γίνετε ενδεχομένως επισκέπτης («Επισκέπτης») των Δικτυακών Τόπων του KINETTA BEACH RESORT & SPA. Όταν εισέρχεστε στους Δικτυακούς Τόπους και/ή στα Αγαθά και/ή στις Υπηρεσίες, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται σ'αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνήσετε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους ή τις Υπηρεσίες, ούτε να αγοράζετε Αγαθά.

Δύο τύποι χρηστών μπορούν να έχουν πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους - χρήστες οι οποίοι εισέρχονται στους Δικτυακούς Τόπους χωρίς να φορτώνουν ή μεταφορτώνουν πληροφορίες στους Δικτυακούς Τόπους ή να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης (όπως οι κρατήσεις), και οι Επισκέπτες. Οι υπηρεσίες που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης είναι διαθέσιμες μόνο για τους Επισκέπτες. Χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, οι υπηρεσίες που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης δεν διατίθενται σε άτομα κάτω των 23 ετών, ή σε Επισκέπτες που έχουν αποκλειστεί ή αυτοαποκλειστεί προσωρινά ή επ' αόριστον. Εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένοι, δε θα μπορέσετε να χρησιμοποιείτε ή να εισέρχεστε στους Δικτυακούς Τόπους, Υπηρεσίες ούτε να αποκτάτε Αγαθά.

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA διατηρεί το δικαίωμα περιοδικής αλλαγής αυτών των όρων και προϋποθέσεων και/ή Αγαθών και Υπηρεσιών κατά την κρίση του αναρτώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες στους Δικτυακούς του Τόπους. Αν χρησιμοποιήσετε τους Δικτυακούς Τόπους αφού έχουν επέλθει οι ενδεχόμενες αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεστε να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους και τις τροποποιημένες προϋποθέσεις αυτών των Όρων Χρήσης.

Οι άδειες που παρέχονται σ'αυτήν τη συμφωνία λήγουν αυτόματα χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση αν εσείς παραβιάσετε κάποιον από τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Με την παύση αυτή, εσείς συμφωνείτε αμέσως να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό έχετε μεταφορτώσει και/ή τυπώσει. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού που περιλαμβάνεται σ'αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να παραβιάσει εθνικούς ή διεθνείς νόμους περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, νόμους περί εμπορικών σημάτων, νόμους περί προσωπικού απορρήτου και δημοσιοποίησης, και ρυθμίσεις και διατάξεις περί επικοινωνιών.

 1. Κωδικοί Πρόσβασης και Ασφάλεια

Πρέπει να έχετε λογαριασμό Επισκέπτη για να εισέρχεστε σε ορισμένα τμήματα των Δικτυακών Τόπων και/ή Υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένα και εγγεγραμένα στo KINETTA BEACH RESORT & SPA άτομα μπορούν να εισέρχονται στους Δικτυακούς Τόπους και/ή στις Υπηρεσίες. Για να ανοίξετε λογαριασμό χρήστη, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στο KINETTA BEACH RESORT & SPA επίκαιρες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όπως σας υποδεικνύει η ισχύουσα αίτηση εγγραφής. Όταν εγγράφεστε στις Υπηρεσίες, δέχεστε να υποβάλετε ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για εσάς και τον οργανισμό Σας, εφόσον υπάρχει, και να ανανεώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες, εφόσον χρειάζεται. Εάν το KINETTA BEACH RESORT & SPA υποψιαστεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επίκαιρες ή μη πλήρεις, έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναστείλει ή παύσει την πρόσβασή σας στους Δικτυακούς Τόπους ή τη χρήση των Υπηρεσιών και/ή να αναζητήσει επίκαιρα δεδομένα από Εσάς.

Κατά την πρώτη είσοδό σας στις Υπηρεσίες, ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν προσωπικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό πρόσβασης: πιθανώς να σας ζητηθεί να παρέχετε εμπιστευτικές πληροφορίες της επιλογής σας (όπως πατρώνυμο μητρός, όνομα κατοικίδιου ζώου, πόλη γέννησης, κτλ.) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το KINETTA BEACH RESORT & SPA για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας σε περίπτωση που εσείς το ζητήσετε αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό πρόσβασης. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δε δίνονται σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπόκεινται στους όρους της τότε ισχύουσας ( επίκαιρης ) Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή των Δικτυακών Τόπων.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των χρηστών όταν εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους. Ωστόσο, επειδή η εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη στο Διαδίκτυο είναι δύσκολη, το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν μπορεί να πιστοποιήσει την υποτιθέμενη ταυτότητα οποιουδήποτε.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες και όποιες δραστηριότητες καταγράφονται στο λογαριασμό σας και οφείλετε να διασφαλίζετε ότι εξέρχεστε ή εισέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή ή υπολογιστή στον οποίο, ενδεχομένως, έχουν πρόσβαση περισσότερα άτομα, σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις σχετικές οδηγίες έτσι ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε αποσυνδεθεί επαρκώς και ότι έχετε εξέλθει από τους Δικτυακούς Τόπους και το σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να μην επιτρέψετε σε άλλους να αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

 1. Περιορισμένα Δικαιώματα

Τα στοιχεία των Δικτυακών Τόπων παρέχονται με «Περιορισμένα Δικαιώματα». Η χρήση, αντιγραφή ή κοινοποίηση υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως αυτοί αναφέρονται λεπτομερώς στους εφαρμοστέους νόμους και ρυθμίσεις.

 1. Πληροφορίες για τα Προϊόντα και την Πολιτική Τιμολόγησης, τη Διαθεσιμότητα και την Απασχόληση

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν ευθύνεται για τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή ελλείψεις σχετικά με τις τιμές ή άλλες πληροφορίες. Όλες οι πωλήσεις προϊόντων και οι διαφημίσεις υπόκεινται σ' αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι διαφημιστικές προσφορές και τιμές ισχύουν για περιορισμένο ή καθορισμένο χρόνο. Οι τιμές και διαφημιστικές προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η απογραφή και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές. Επίσης, οι ευκαιρίες καριέρας στους Δικτυακούς Τόπους υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε ξεχωριστά τις τοποθεσίες KINETTA BEACH RESORT & SPA για επίκαιρες πληροφορίες.

 1. Η συμπεριφορά σας

Αποδέχεστε να μην:

Α. Φορτώνετε, μεταδίδετε, ανακοινώνετε, αποστέλλετε ή διαθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο στους Δικτυακούς Τόπους ή τις Υπηρεσίες, περιεχόμενο ή υλικό που: (i) είναι ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, εικονικό, παράνομο (συμπεριλαμβανομένων και των νόμων που διέπουν την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή την παραπλανητική διαφήμιση) , επιβλαβές , απειλητικό , καταναγκαστικό, παρενοχλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο , χυδαίο, προκλητικό, περιεχόμενο ή υλικό που καταπατά την ιδιωτική ζωή τρίτων, συκοφαντικό και/ή μεμπτό, (ii) παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, είτε πρόκειται για συγγραφικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαιώματα κυριότητας δημοσιότητας ή απορρήτου, ή (iii) περιέχει ιούς, worms (σκουλήκια), Trojan horses (δούρειους ίππους), Time bombs (ωρολογιακές βόμβες), cancel bots (αυτόματα προγράμματα ακύρωσης), Easter eggs (κρυφές λειτουργίες), διεφθαρμένα αρχεία, ή άλλα παρόμοια λογισμικά ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν για να διακόπτουν, παρεμβαίνουν, υποκλέπτουν, απαλλοτριώνουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, το λογισμικό ή το ηλεκτρομηχανολογικό μέτος του Η/Υ ή τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών.

Β. Αλλοιώνετε, αποσύρετε ή πλαστοποιείτε ορισμούς ή άλλες ονομασίες προέλευσης ή πηγής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε περιεχομένου υπάρχει στους Δικτυακούς Τόπους ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ή υπάρχει σε αρχείο που φορτώνεται στους Δικτυακούς Τόπους ή τις Υπηρεσίες.

Γ. Οικειοποιήστε την ταυτότητα άλλου προσώπου ή εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - των προϊσταμένων του KINETTA BEACH RESORT & SPA ή δηλώνετε ψευδώς ή παρερμηνεύετε τη συγγένεια σας με ένα άτομο ή εταιρία.

Δ. Επιχειρείτε, με οποιοδήποτε μέσο, να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους ή Υπηρεσίες, ή στο λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους και/ή Υπηρεσίες

Ε. Χρησιμοποιείτε robot, spider, scraper ή άλλο αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο μέσο για την επεξεργασία ή παρακολούθηση των δεδομένων ή του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από εμάς. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τους Δικτυακούς Τόπους για τη δημιουργία, συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, ποικιλίας, βάσης δεδομένων ή οδηγού χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από εμάς.

ΣΤ. Εφαρμόζετε οποιαδήποτε πράξη που επιβάλει υπερβολικό ή δυσανάλογο βάρος στην υποδομή των Δικτυακών Τόπων και/ή Υπηρεσιών.

Ζ. Αποτελείτε κίνδυνο για το KINETTA BEACH RESORT & SPA ή προκαλείτε την απώλεια (μερική ή ολική) των υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών που παρέχουν οι συνεργάτες ή άλλοι παροχείς του KINETTA BEACH RESORT & SPA ή

Η. Ολοκληρώνετε συναλλαγές που ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και οι οποίες, καταβάλλοντας ένα καταπίστευμα ή άλλο τίμημα, θα ανάγκαζαν το KINETTA BEACH RESORT & SPA να παραβιάσει εφαρμοστέους νόμους, διατάξεις, κανονισμούς ή ρυθμίσεις, ή οι οποίες παραβιάζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στην ορθή λειτουργία των Δικτυακών Τόπων ή Υπηρεσιών.

 1. Περιορισμοί στα Δικαιώματα Κυριότητας

Α. Όλο το υλικό που βρίσκεται στους Δικτυακούς Τόπους, συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - όλων των ενημερωτικών κειμένων, σχεδίων, εικόνων και παρουσιάσεων των διαφημίσεων, φωτογραφιών, ακουστικών υλικών, βίντεο, μηνυμάτων, σχεδίων των διαδραστικών άμεσων μηνυμάτων και λειτουργιών, αρχείων, εγγράφων, εικόνων ή άλλων υλικών (συλλογικά, τα «Υλικά»), είτε αυτά αναρτώνται δημοσίως είτε μεταβιβάζονται ιδιωτικά, καθώς και όλα τα απορρέοντα έργα, ανήκουν στο KINETTA BEACH RESORT & SPA ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει την άδεια τους στο KINETTA BEACH RESORT & SPA και προστατεύονται από νόμους περί συγγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, το ακουστικό υλικό και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν είτε στο KINETTA BEACH RESORT & SPA ή σε τρίτους. Αποδέχεστε να μην αναρτάτε ή χρησιμοποιείτε την ιδιοκτησία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του KINETTA BEACH RESORT & SPA .

Β. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μεταβίβαση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων e-mail ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, των Υλικών που βρίσκονται στους Δικτυακούς Τόπους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του KINETTA BEACH RESORT & SPA . Η όποια τροποποίηση των Υλικών, χρήση των Υλικών σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών, ή χρήση των Υλικών για οποιαδήποτε χρήση εκτός της προσωπικής και μη εμπορικής, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του KINETTA BEACH RESORT & SPA , απαγορεύεται και αποτελεί παραβίαση των συγγραφικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, και λοιπών δικαιωμάτων κυριότητας πάνω στα Υλικά.

Γ. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA μόνο του έχει στην ιδιοκτησία του κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών συγγραφικών δικαιωμάτων, καθώς και προτάσεις, ιδέες, στοιχεία αναπληροφόρησης, συστάσεις, σχόλια, δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες που παρέχετε Εσείς για τους Δικτυακούς Τόπους και/ή τις Υπηρεσίες («Υποβολές»), και αποδέχεστε να εκχωρείτε αυτές τις Υποβολές στο KINETTA BEACH RESORT & SPA δωρεάν. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτές τις Υποβολές κατά την κρίση του.

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους Δικτυακούς Τόπους

Οι Δικτυακοί Τόποι περιέχουν συνδέσμους με τρίτους δικτυακούς τόπους για τη διευκόλυνσή Σας. Μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε τρίτους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του KINETTA BEACH RESORT & SPA . ΤοKINETTA BEACH RESORT & SPA δεν υποστηρίζει, υιοθετεί ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου των τρίτων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - των πληροφοριών που παρέχονται σε τρίτους ιστότοπους οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τον χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους του KINETTA BEACH RESORT & SPA . Αν εισήλθατε στους Δικτυακούς Τόπους του KINETTA BEACH RESORT & SPA μέσω τρίτου συνδέσμου, συνεχίζετε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των Όρων Χρήσης. Σε καμία περίπτωση το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν μπορεί να ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για άλλα υλικά που βρίσκονται ή είναι διαθέσιμα σε άλλες ιστοσελίδες.

 1. Παραίτηση από Εγγυήσεις

Α. Αποδέχεστε ρητώς ότι η χρήση των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών γίνεται υπό δική σας ευθύνη . Οι δικτυακοί τόποι, οι υπηρεσίες και όποιο περιεχόμενο βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες αυτές ή δύναται να μεταφορτωθεί από τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες αυτές , παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Το KINETTA BEACH RESORT & SPA παραιτείται από οποιαδήποτε εγγύηση διατυπώνεται ρητώς ή υπονοείται , συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - των εγγυήσεων εμπορευματικότητας , ακώλυτου χρήσεως , καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Καμία συμβουλή ή πληροφορία , είτε προφορική είτε γραπτή , που παρέχεται από εσάς στη KINETTA BEACH RESORT & SPA ή αποκτάται μέσω των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών δε θα δημιουργήσει εγγύηση που να μην διατυπώνεται ρητά σ΄αυτήν τη συμφωνία.

Β. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες ή όποιο περιεχόμενο παρέχεται μέσω των δικτυακών τόπων ή περιλαμβάνεται σε αυτούς ή μπορεί να μεταφορτωθεί από αυτούς θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας , θα είναι ακριβές , πλήρες, επίκαιρο ή έγκαιρο , ή ότι οι δικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες θα είναι συνεχείς , έγκαιροι , ασφαλείς ή αλάνθαστες. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ανακριβές , μη πλήρες ή ανεπίκαιρο , το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν κάνει εσκεμμένες παραποιήσεις υλικών ούτε παρέχει ηθελημένα λάθος πληροφορίες.

Γ. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όποιο υλικό και /ή δεδομένα που μεταφορτώνονται ή αποκτώνται με άλλον τρόπο μέσω της χρήσης των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών ή άλλο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους δικτυακούς τόπους ή στις υπηρεσίες γίνεται με τη δική σας ευθύνη οπότε και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια βλάβη υποστεί το σύστημα του υπολογιστή σας και όποια απώλεια δεδομένων απορρέει από τη μεταφόρτωση τέτοιων υλικών και / ή δεδομένων.

Δ. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν ευθύνεται για καμιά απώλεια ή ζημιά προκαλείται ή φέρεται να έχει προκληθεί , άμεσα ή έμμεσα , από τις πληροφορίες ή ιδέες που περιέχονται , προτείνονται ή αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους , μέσω των υπηρεσιών , ή από οποιαδήποτε παρόμοια χρήση κάνετε εσείς προσωπικά.

Ε. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA και οι αδειοδότες του δεν κάνουν καμία δήλωση ή εγγυήση ότι οι δικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες ή κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες ή μεταφορτώνεται από αυτούς είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες . Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδας , είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους , συμπεριλαμβανομένων , μεταξύ άλλων, των κανονισμών εξαγωγής και εισαγωγής άλλων χωρών.

 1. Περιορισμός ευθυνών

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA και οι υπάλληλοι της δεν θα είναι υπεύθυνοι για καμιά άμεση, έμμεση ,παρεπόμενη , ειδική ή αποθετική ζημιά που απορρέει από την χρήση ή την ανικανότητα χρήσης των δικτυακών τόπων , των υπηρεσιών ή του περιεχομένου που υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή στις υπηρεσίες ή που μπορεί να μεταφορτωθεί από και μέσω αυτών , ή όποια πληροφορία αποκτάται σ΄αυτούς τους δικτυακούς τόπους , μέσω των υπηρεσιών , ή για το κόστος προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταβιβάσεων σας ή των δεδομένων σας , συμπεριλαμβανομένων , και όχι μόνον , των ζημιών για απώλεια κερδών , χρήσης , δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών ακόμα και αν είναι προβλέψιμες οι ζημιές ή αν το KINETTA BEACH RESORT & SPA ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αποδέχεστε ότι οι συνολικές ευθύνες του KINETTA BEACH RESORT & SPA οι οποίες προκύπτουν από αυτήν τη συμφωνία δε θα υπερβαίνουν το ακριβές συνολικό ποσό που έλαβε από εσάς το KINETTA BEACH RESORT & SPA έτσι ώστε να σας παραχωρήσει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και /η χρήση των υπηρεσιών.

 1. Αποζημίωση

Αποδέχεστε να αποζημιώνετε, να απαλλάσσετε των ευθυνών και να αποδεσμεύετε το KINETTA BEACH RESORT & SPA , τις θυγατρικές και τις ιδιοκτησίες των (καθώς και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, προϊσταμένους, διευθυντές, μετόχους, πράκτορες, αδειοδότες και τους αντίστοιχους διαδόχους και δικαιούχους), από κάθε αξίωση, ζημία, κόστος και έξοδο, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων δικηγόρου μέσα σε λογικά πλαίσια, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ορθή και μη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων, Υπηρεσιών και/ή κάθε περιεχομένου αυτών ή που παρέχεται από τους Διαδικτυακούς Τόπους και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών από τρίτους ιστότοπους που συνδέονται με τους Διαδικτυακούς Τόπους μέσω συνδέσμων.

 1. Αλλαγές στους Διαδικτυακούς Τόπους

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής, αναστολής και μη συνέχισης όλων ή τμήματος των Διαδικτυακών Τόπων και/ή Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Εκτός κι αν διατυπώνεται διαφορετικά, τα νέα χαρακτηριστικά στους ανανεωμένους Διαδικτυακούς Τόπους ή Υπηρεσίες θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι Διαδικτυακοί Τόποι είναι επί του παρόντος προσβάσιμοι στους χρήστες χωρίς χρέωση. Ωστόσο, το KINETTA BEACH RESORT & SPA διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης για την πρόσβαση ή χρήση κάποιου τμήματος των Διαδικτυακών Τόπων ή Υπηρεσιών στο μέλλον.

 1. Μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να αποσύρει τα δεδομένα Σας από τους Διαδικτυακούς Τόπους, να προειδοποιήσει την κοινότητα για τις πράξεις Σας, να αποστείλει ειδοποιήσεις, να αναστείλει ή να παύσει άμεσα τον λογαριασμό Σας και όποιες δραστηριότητες πραγματοποιείτε στους Διαδικτυακούς Τόπους, χωρίς να Σας ειδοποιήσει, και να αρνηθεί να Σας παράσχει τις Υπηρεσίες μας αν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης, ή αν δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε ή να εξακριβώσουμε τις όποιες πληροφορίες Μας παρέχετε, ή αν πιστεύουμε ότι οι πράξεις Σας δύνανται να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες ή νομική ευθύνη για Εσάς, το KINETTA BEACH RESORT & SPA , άλλους Επισκέπτες ή χρήστες, ή Εμάς. Το KINETTA BEACH RESORT & SPA διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να αρνηθεί, ανά πάσα στιγμή, την πρόσβαση όποιου χρήστη σε εκείνα τα τμήματα των Διαδικτυακών Τόπων που απαιτούν την εγγραφή σας. Αποδέχεστε ότι το KINETTA BEACH RESORT & SPA δε θα ευθύνεται ενώπιον Σας ή τρίτου για την παύση της πρόσβασής Σας σε Υλικό, Περιεχόμενο, Υπηρεσίες και/ή Διαδικτυακούς Τόπους.

 1. Επίλυση Διαφορών, Ισχύουσα Νομοθεσία, Δικαιοδοσία

Οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης, ή την παραβίαση αυτών, θα διευθετείται από την Ελληνική νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Νόμων όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων απ'όπου κι αν ληφθούν, και κάθε ιδιοκτησία που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του KINETTA BEACH RESORT & SPA συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται.

Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο Ελληνικός Νόμος υπ'αριθ. 2472/1997 περί Προστασίας των Δεδομένων (καθώς και ο Νόμος υπ'αριθ. 2819/1000, Νόμος υπ'αριθ. 2774/1999, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και οι Οδηγίες της Ε.Ε. 95/46/EK και 97/66/EK) και ειδικότερα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πρόσβαση και την υπόληψη.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του KINETTA BEACH RESORT & SPA

Το KINETTA BEACH RESORT & SPA μεριμνά στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για τους καταναλωτές. Αν και το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεν είναι χρηματοπιστωτικός οργανισμός, το KINETTA BEACH RESORT & SPA δεσμεύεται για τον σεβασμό των δικαιωμάτων απορρήτου των Επισκεπτών και χρηστών των Διαδικτυακών Τόπων.

 1. Γενικά

Εσείς και το KINETTA BEACH RESORT & SPA αποτελείτε ανεξάρτητα μέρη και κανένας οργανισμός, εταιρία, κοινοπραξία, σχέση εργοδότη - εργαζομένου ή δικαιοπαρόχου - αποδέκτη δικαιοπαροχής δεν προκαλείται ή δημιουργείται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Αν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα από αρμόδιο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αφαιρεθεί από τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία αποποίηση από τα δύο μέρη των παραβιάσεων ή αδυναμία εκπλήρωσης των όρων χρήσης δε θα θεωρηθεί ως αποποίηση προηγούμενης ή ακόλουθης παραβίασης ή αδυναμίας εκπλήρωσης. Οι τίτλοι των παραγράφων χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διευκόλυνσης.

Όταν εισέρχεστε στους διαδικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες , αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε τους όρους χρήσης και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σ΄αυτούς .
Αυτή η πολιτική έχει ως στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου περί περιορισμού ευθυνών σε περίπτωση οnline παραβίασης.